Chính sách hoàn tiền

CHÍNH SÁCH HOÀN TIỀN

Trả hàng: Chính sách hoàn trả 30 ngày kể từ ngày mua.
Hoàn lại tiền: Sau khi nhận được yêu cầu trả lại của bạn, chúng tôi sẽ gửi email để thông báo cho bạn rằng chúng tôi đã nhận được hàng trả lại của bạn. Khoản hoàn trả của bạn sẽ được xử lý và tín dụng sẽ được áp dụng cho phương thức thanh toán ban đầu. Nếu bạn chưa nhận được tiền hoàn lại yêu cầu của bạn, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email tại PK24info @ gmail
Chi phí vận chuyển là không hoàn lại.