PK24 Creme là gì?

PK24 Creme là một giải pháp không phẫu thuật để tăng cường thắt chặt âm đạo. Đã được thử nghiệm lâm sàng về tính an toàn và hiệu quả của Viện nghiên cứu lâm sàng quốc gia tại Los Angeles, CA.

PK24 hoạt động như thế nào?

Kem hiệu quả hydrat hóa các thành âm đạo bên trong để tạo ra một hiệu ứng thắt chặt kéo dài đến 24 giờ . Bằng cách tạm thời khôi phục cảm giác phục hồi tuổi trẻ cho một bộ phận cá nhân quan trọng của cơ thể, pk24 nhằm cung cấp cho phụ nữ một cảm giác mới mẻ về sự tự tin và trao quyền .
Lợi ích và vấn đề gì nó giải quyết?
Ước tính có khoảng 30 triệu phụ nữ Mỹ bị các triệu chứng thư giãn âm đạo do sinh con, lão hóa hoặc mất điều hòa cơ bắp. Điều này thường có nghĩa là phụ nữ không còn trải nghiệm cùng một khoái cảm từ giao hợp mà họ đã từng làm do thiếu ma sát với người yêu.

Ý nghĩa tình dục nữ tính có nghĩa là gì?

Thuật ngữ " lòng tự trọng tình dục nữ tính " liên quan đến việc phụ nữ hành động để cải thiện đáng kể và nâng cao chất lượng trải nghiệm tình dục của chính họ. Họ đang tìm kiếm câu trả lời và đang đòi hỏi các lựa chọn hợp lý, khả thi. PK24 là an toàn và bao gồm một sự pha trộn độc quyền của các thành phần tự nhiên và được FDA chấp thuận. PK24 được sản xuấtsản xuất tại Hoa Kỳ .

More Intense & More Frequent Orgasms

*The perfect balance of pleasurable sensations & climax-inducing tightening, friction & glide is achieved with the first application.

* Improves effectiveness of pleasure-inducing contractions & stimulates blood flow to the vagina.

Reaching climax is significantly easier.

*Improves natural lubrication and helps to eliminate vaginal dryness. 

* Increases suppleness and conditions the delicate skin barrier to be more resilient and healthy.

Helps to relieve vaginal dryness once fully absorbed.

Helps to relieve painful intercourse for many women.

Helps to reduce annoying accidents associated with bladder control challenges due to urinary incontinence such as sneezing, coughing, and laughing.

The Unforgettable V

pk24 Feels Entirely Natural On The Skin.

It is important for you to know that pk24 gives you an amazing feeling vagina.

You Will Blow His Mind With How Amazing You Feel.

We hear over and over from women that pk24 gave them "the unforgettable vagina". The tightening effect is so natural feeling yet so "beyond special" that a man will never be able to forget how incredible it felt when he was inside of you.

If you want to make an unforgettable impression on a man, take control of the situation with pk24. 

Whether you are searching for our proven V-laxity solution or you're looking for a superb "Extra Sexy" Tune-up, pk24 is perfectly & appropriately balanced to provide you with important Rave-Worthy"O" Boosting Advantages.

Balanced For Vaginal Health

* Acts as an anti-inflammatory to soothe and nurture delicate skin.

* Non-drying astringent properties help fight bacteria & odor.

* Anti-fungal properties. Won't disrupt delicate flora, and maintains a healthy pH level.

* Condom safe, safe for Oral, and an ultra-light natural cherry flavor that dissipates after a few hours of application.

*Will not stain skin or fabric. No mess and leaves no trace once absorbed.

* Does not contain drying or potentially irritating ingredients. Our formula does not contain witch hazel, menthol, CBD, or manjkani-oak gall.

Contact us