Chính sách quyền riêng tư

CAM KẾT BẢO MẬT

Chúng tôi làm gì với thông tin của bạn?: Khi bạn mua thứ gì đó từ cửa hàng của chúng tôi, như một phần của quy trình mua và bán, chúng tôi thu thập thông tin cá nhân bạn cung cấp cho chúng tôi như tên, địa chỉ và địa chỉ email của bạn. Khi bạn duyệt qua cửa hàng của chúng tôi, chúng tôi cũng tự động nhận địa chỉ giao thức internet (IP) trên máy tính của bạn để cung cấp cho chúng tôi thông tin giúp chúng tôi tìm hiểu về trình duyệt và hệ điều hành của bạn. Với sự cho phép của bạn, chúng tôi có thể gửi cho bạn email về cửa hàng của chúng tôi, sản phẩm mới và các cập nhật khác.

Sự đồng ý: Khi bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân để hoàn tất giao dịch, xác minh thẻ tín dụng của bạn, đặt hàng, sắp xếp giao hàng hoặc trả lại giao dịch mua hàng, chúng tôi ngụ ý rằng bạn đồng ý với việc chúng tôi thu thập và chỉ sử dụng cho lý do cụ thể đó. Nếu chúng tôi yêu cầu thông tin cá nhân của bạn vì một lý do thứ yếu, như tiếp thị, chúng tôi sẽ hỏi bạn trực tiếp về sự đồng ý của bạn hoặc cung cấp cho bạn cơ hội để nói không.

Làm thế nào để tôi rút lại sự đồng ý của tôi ?: Nếu sau khi bạn chọn, bạn đổi ý, bạn có thể rút lại sự đồng ý của bạn để chúng tôi liên hệ với bạn, để tiếp tục thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ thông tin của bạn, bất cứ lúc nào, bằng cách liên hệ với chúng tôi tại PK24info @ gmail

Tiết lộ: Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn nếu chúng tôi được pháp luật yêu cầu làm như vậy hoặc nếu bạn vi phạm Điều khoản dịch vụ của chúng tôi.

Shopify: PK24.com được lưu trữ trên Shopify Inc. Họ cung cấp nền tảng thương mại điện tử trực tuyến cho phép chúng tôi bán sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cho bạn. Dữ liệu của bạn được lưu trữ thông qua lưu trữ dữ liệu, cơ sở dữ liệu của Shopify và ứng dụng Shopify chung. Họ lưu trữ dữ liệu của bạn trên một máy chủ an toàn phía sau tường lửa.

Thanh toán: Dữ liệu thẻ tín dụng của bạn được mã hóa thông qua Tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu công nghiệp thẻ thanh toán (PCI-DSS). Dữ liệu giao dịch mua hàng của bạn chỉ được lưu trữ miễn là cần thiết để hoàn thành giao dịch mua hàng của bạn. Sau khi hoàn thành, thông tin giao dịch mua hàng của bạn sẽ bị xóa.

Dịch vụ của bên thứ ba: Nói chung, các nhà cung cấp bên thứ ba được chúng tôi sử dụng sẽ chỉ thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin của bạn trong phạm vi cần thiết để cho phép họ thực hiện các dịch vụ mà họ cung cấp cho chúng tôi. Đối với các nhà cung cấp này, chúng tôi khuyên bạn nên đọc chính sách bảo mật của họ để bạn có thể hiểu cách thức mà thông tin cá nhân của bạn sẽ được xử lý bởi các nhà cung cấp này. Một số nhà cung cấp có thể được đặt tại hoặc có các cơ sở nằm ở khu vực tài phán khác với bạn hoặc chúng tôi và sau đó thông tin của bạn có thể phải tuân theo luật của khu vực tài phán mà nhà cung cấp dịch vụ hoặc cơ sở của họ đặt. Ví dụ: nếu bạn ở Canada và giao dịch của bạn được xử lý bởi một cổng thanh toán ở Hoa Kỳ, thì thông tin cá nhân của bạn được sử dụng để hoàn thành giao dịch đó có thể bị tiết lộ theo luật pháp Hoa Kỳ, bao gồm Đạo luật Yêu nước. Khi bạn rời khỏi trang web của cửa hàng chúng tôi hoặc được chuyển hướng đến trang web hoặc ứng dụng của bên thứ ba, bạn không còn chịu sự điều chỉnh của Chính sách bảo mật này hoặc Điều khoản dịch vụ của trang web của chúng tôi.

Liên kết: Khi bạn nhấp vào liên kết trên cửa hàng của chúng tôi, họ có thể hướng bạn ra khỏi trang web của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với các thông lệ về quyền riêng tư của các trang web khác và khuyến khích bạn đọc các điều khoản về quyền riêng tư của họ.

Bảo mật: Để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi thực hiện các biện pháp phòng ngừa hợp lý và tuân theo các thực tiễn tốt nhất trong ngành để đảm bảo thông tin đó không bị mất, sử dụng sai, truy cập, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy.
Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin thẻ tín dụng của bạn, thông tin sẽ được mã hóa bằng công nghệ lớp cổng bảo mật (SSL) và được lưu trữ bằng mã hóa AES-256. Mặc dù không có phương thức truyền qua Internet hoặc lưu trữ điện tử nào an toàn 100%, chúng tôi tuân thủ tất cả các yêu cầu của PCI-DSS và thực hiện các tiêu chuẩn công nghiệp được chấp nhận chung.

Cookies: Đây là danh sách các cookie mà chúng tôi sử dụng. Bạn có thể chọn từ chối cookie hoặc không.
_session_id, mã thông báo duy nhất, chuyên nghiệp, Cho phép Shopify lưu trữ thông tin về phiên của bạn (người giới thiệu, trang đích, v.v.); _shopify_visit, không có dữ liệu được giữ, Liên tục trong 30 phút kể từ lần truy cập trước, Được sử dụng bởi trình theo dõi thống kê nội bộ của nhà cung cấp trang web của chúng tôi để ghi lại số lượt truy cập; _shopify_uniq, không có dữ liệu được giữ, hết hạn vào nửa đêm (liên quan đến khách truy cập) vào ngày hôm sau, Đếm số lượt truy cập vào cửa hàng bởi một khách hàng.
giỏ hàng, mã thông báo duy nhất, tồn tại trong 2 tuần, Lưu trữ thông tin về nội dung của giỏ hàng của bạn; _secure_session_id, mã thông báo duy nhất, chuyên nghiệp; storefront_digest, mã thông báo duy nhất, không xác định Nếu cửa hàng có mật khẩu, điều này được sử dụng để xác định xem khách truy cập hiện tại có quyền truy cập không

Thay đổi chính sách bảo mật: Chúng tôi có quyền sửa đổi chính sách quyền riêng tư này bất cứ lúc nào. Thay đổi và làm rõ sẽ có hiệu lực ngay khi họ đăng trên trang web. Nếu PK24 được mua lại hoặc sáp nhập với một công ty khác, thông tin của bạn có thể được chuyển đến chủ sở hữu mới để chúng tôi có thể tiếp tục bán sản phẩm cho bạn.

Câu hỏi và Thông tin liên hệ: Nếu bạn muốn: truy cập, chỉnh sửa, sửa đổi hoặc xóa bất kỳ thông tin cá nhân nào chúng tôi có về bạn, đăng ký khiếu nại hoặc chỉ muốn biết thêm thông tin, hãy liên hệ với Cán bộ tuân thủ quyền riêng tư của chúng tôi tại: PK24info @ gmail