Chính sách hoàn tiền:
Chúng tôi hy vọng rằng bạn sẽ hoàn toàn hài lòng với mua hàng của bạn. Tuy nhiên, nếu vì bất kỳ lý do nào bạn không hài lòng, bạn có thể trả lại hàng đã mua và chúng tôi sẽ hoàn lại 100% giá bán lẻ của hàng hóa cho bạn ít phí vận chuyển. pk24 đi kèm với bảo đảm hoàn lại tiền trong 30 ngày.

Trả lại phải đến trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận được đơn đặt hàng ban đầu.

Liên hệ qua email: info@pk24.com và yêu cầu Số ủy quyền hoàn trả (RN).

Nếu gói hàng của bạn bị từ chối hoặc trả lại vì địa chỉ không đầy đủ hoặc trả lại cho người gửi, sẽ có phí 5 đô la được tính cho bưu chính và xử lý.

Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, công ty chúng tôi đã thực hiện một chính sách mới, trong đó mọi tranh chấp về các đơn đặt hàng có tính chất lừa đảo / gian lận sẽ được xử lý bởi bộ phận pháp lý của chúng tôi. Chúng tôi sẽ có hành động pháp lý tại tòa án địa phương về địa chỉ giao hàng hoặc Địa chỉ IP. Tất cả bằng chứng và thông tin sẽ được chia sẻ với bộ phận pháp lý của chúng tôi để đưa ra một vụ kiện sẽ được đệ trình lên tòa án thích hợp của địa chỉ nhận hàng hoặc địa chỉ IP để thu số tiền tranh chấp cộng với tất cả các chi phí liên quan đến quy trình pháp lý. Chúng tôi đã thực hiện thủ tục pháp lý mới này cùng với nhiều công ty khác trong nỗ lực chống gian lận / lừa đảo trực tuyến trong nỗ lực tập thể.

____

pk24 được sản xuất độc quyền tại Mỹ.

Văn phòng công ty: 850-597-1806 (Không có cuộc gọi mời)

Văn phòng Los, Angeles, CA & Tallahassee, FL

Vui lòng gửi email: HDI@pk24.com

Thắc mắc bán buôn : HDI @ pk24.com

Giới thiệu

pk24 Nâng cao
CHÂU Á: Đối với các đơn đặt hàng của khách hàng hoặc yêu cầu bán buôn ở Malaysia và Đông Nam Á :
COSNERM SDN. BHD.
Các quốc gia: Malaysia, Singapore, Indonesia, Hồng Kông (Đông Nam Á)

Địa chỉ gửi thư:

COSNERM SDN. BHD. (Công ty Reg 1011812-U) (GST Reg 000120717312)

Tầng 7-3A, Tháp B, Menara Prima,
Jalan PJU 1/39, Dataran Prima,
47495 Pet bắt Jaya, Malaysia.

Điện thoại: +603 7886 3535 Fax: +603 7886 1535
Email: info@cosderm.com.my ~ Email: sales@cosderm.com.my

Trang web Malaysia & Đông Nam Á: www.cosderm.com.my

More Intense & More Frequent Orgasms

*The perfect balance of pleasurable sensations & climax-inducing tightening, friction & glide is achieved with the first application.

* Improves effectiveness of pleasure-inducing contractions & stimulates blood flow to the vagina.

Reaching climax is significantly easier.

*Improves natural lubrication and helps to eliminate vaginal dryness. 

* Increases suppleness and conditions the delicate skin barrier to be more resilient and healthy.

Helps to relieve vaginal dryness once fully absorbed.

Helps to relieve painful intercourse for many women.

Helps to reduce annoying accidents associated with bladder control challenges due to urinary incontinence such as sneezing, coughing, and laughing.

The Unforgettable V

pk24 Feels Entirely Natural On The Skin.

It is important for you to know that pk24 gives you an amazing feeling vagina.

You Will Blow His Mind With How Amazing You Feel.

We hear over and over from women that pk24 gave them "the unforgettable vagina". The tightening effect is so natural feeling yet so "beyond special" that a man will never be able to forget how incredible it felt when he was inside of you.

If you want to make an unforgettable impression on a man, take control of the situation with pk24. 

Whether you are searching for our proven V-laxity solution or you're looking for a superb "Extra Sexy" Tune-up, pk24 is perfectly & appropriately balanced to provide you with important Rave-Worthy"O" Boosting Advantages.

Balanced For Vaginal Health

* Acts as an anti-inflammatory to soothe and nurture delicate skin.

* Non-drying astringent properties help fight bacteria & odor.

* Anti-fungal properties. Won't disrupt delicate flora, and maintains a healthy pH level.

* Condom safe, safe for Oral, and an ultra-light natural cherry flavor that dissipates after a few hours of application.

*Will not stain skin or fabric. No mess and leaves no trace once absorbed.

* Does not contain drying or potentially irritating ingredients. Our formula does not contain witch hazel, menthol, CBD, or manjkani-oak gall.

Contact us